1
Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập thông tin
IELTS KEY sẽ liên hệ bạn để tư vấn khóa học

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập điện thoại
Vui lòng nhập email Vui lòng nhập email
Vui lòng nhập điểm IELTS mong muốn
Vui lòng nhập lời nhắn
 

Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niên

Các lớp Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niên tại IELTS KEY gồm 8 cấp độ (levels) cho trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 15. 

Các khoá học giúp học viên:

  • Cải thiện phát âm, xây dựng vốn từ vựng - ngữ pháp căn bản 
  • Phát triển Nghe - Nói - Đọc - Viết 
  • Đảm bảo tiêu chuẩn thông thạo tiếng Anh theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR).
  • Bồi dưỡng kỹ năng để tham dự các kỳ thi của Cambridge bao gồm: Starters, Movers, Flyers, KET, PET. 
  • Phụ đạo để cải thiện kết quả học tiếng Anh tại trường theo chương trình của Sở Giáo dục & Đào tạo. 
     

Đội ngũ giáo viên: giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài cho tất cả các cấp độ.
Giáo trình: Cambridge

Thời lượng: 48 - 72 giờ (12 tuần) / cấp độ (level)
Thời gian học: 2 - 3 buổi / tuần.

Tất cả các học viên trước khi đăng ký các khóa học tại IELTS KEY cần tham gia bài kiểm tra đầu vào. Sau bài thi kiểm tra trình độ, học viên sẽ nhận phản hồi chi tiết về năng lực tiếng Anh của mình. Dựa trên kết quả bài kiểm tra, Trung tâm sẽ tư vấn về cấp độ lớp phù hợp nhất cho học viên. 

Thông tin các khoá học 
LEVEL TABLE