1
Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập thông tin
IELTS KEY sẽ liên hệ bạn để tư vấn khóa học

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập điện thoại
Vui lòng nhập email Vui lòng nhập email
Vui lòng nhập điểm IELTS mong muốn
Vui lòng nhập lời nhắn
 

SPEAKING & LISTENING

Khoá học nâng điểm kỹ năng Speaking – Listening giúp học viên: 

  • Củng cố phản xạ Nghe Nói trong IELTS
  • Học và thực hành tại lớp Nghe Nói các chủ để học thuật hay ra thi trong IELTS
  • Xây dựng và củng cố vốn từ vựng và chỉnh sửa phát âm
  • Học với giáo viên Việt Nam IELTS 8.0  & chuyên gia đào tạo IELTS có kinh nghiệm và phương pháp tốt
  • Lớp sĩ số thấp, đảm bảo chất lượng dạy và học.
     

Thời lượng:  25 giờ (6 tuần)
Thời gian học : 2 buổi / tuần.

Tất cả các học viên trước khi đăng ký các khóa học tại IELTS KEY cần tham gia bài kiểm tra đầu vào 4 kỹ năng. Sau bài thi kiểm tra trình độ, học viên sẽ nhận phản hồi chi tiết về năng lực tiếng Anh của mình. Dựa trên kết quả bài kiểm tra, Trung tâm sẽ tư vấn về cấp độ lớp phù hợp nhất cho học viên. 

Outline chi tiết của khoá học:
 LISTENING COURSE OUTLINE
 SPEAKING COURSE OUTLINE