1
Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập thông tin
IELTS KEY sẽ liên hệ bạn để tư vấn khóa học

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập điện thoại
Vui lòng nhập email Vui lòng nhập email
Vui lòng nhập điểm IELTS mong muốn
Vui lòng nhập lời nhắn
 

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN

Tham gia các lớp học ở IELTS KEY, học viên sẽ được: 

  • Test đầu vào 4 kỹ năng miễn phí. 
  • Cam kết đầu ra cho từng lớp. 
  • Học với giáo viên người Việt có IELTS 8.0 và chuyên gia đào tạo IELTS.
  • Có trợ giảng trong các buổi học Speaking hỗ trợ sửa Từ Vựng – Phát Âm – Ngữ pháp cho học viên khi thực hành. 
  • Luyện kỹ năng Nghe với HỆ THÔNG TAI NGHE KHÔNG DÂY chuẩn phòng thi IDP, British Council.
  • Theo dõi sát tiến độ học tập, sắp xếp học bù đầy đủ.
  • Phụ đạo thêm kỹ năng yếu, được cung cấp và hướng dẫn tài liệu bổ sung kiến thức.