1
Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập thông tin
IELTS KEY sẽ liên hệ bạn để tư vấn khóa học

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập điện thoại
Vui lòng nhập email Vui lòng nhập email
Vui lòng nhập điểm IELTS mong muốn
Vui lòng nhập lời nhắn
 

Quy chế học tập

1. Quy chế chung đối với học viên:

 • Đi học đầy đủ và đúng giờ, không đi muộn quá 15 phút.
 • Khi đi học cần mang đầy đủ tài liệu học và hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà.
 • Tôn trọng giáo viên và học viên cùng lớp, không hút thuốc trong lớp học.
 • Giữ trật tự, không gây ra tiếng ồn (bao gồm việc nói chuyện với âm lượng lớn), làm ảnh hưởng tới giáo viên, học viên và các lớp khác.
 • Không sử dụng điện thoại để làm việc riêng trong giờ học. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc im lặng (trong trường hợp có việc gấp, học viên xin phép giáo viên để rời khỏi khu vực lớp học khi nghe điện thoại).
 • Không mang theo các vật nguy hiểm, dễ cháy nổ vào lớp học. Không thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung và đến các học viên khác hoặc gây tổn hại đến tài sản, uy tín của Trung tâm.
 • Chỉ sử dụng mạng Internet của Trung tâm nhằm phục vụ cho việc học tập và tra cứu thông tin. Nghiêm cấm việc sử dụng mạng Internet để vào các trang thông tin bị cấm hoặc các hành vi phạm pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, thiết bị, cơ sở vật chất, tài liệu tại lớp học của Trung tâm.
 • Nếu học viên vắng mặt hơn 10% số buổi/thời gian khoá học, Trung tâm không cam kết đầu ra cho học viên;
 • Học viên cần tham gia đủ các bài kiểm tra cuối khóa tại Trung tâm (nếu học viên vắng mặt đúng buổi kiểm tra, cần liên hệ với Văn phòng Trung tâm để sắp xếp lịch kiểm tra bù).
 • Đối với học viên vi phạm, Trung tâm sẽ áp dụng hình thức kỉ luật từ nhắc nhở đề nghị hợp tác từ học viên, nhắc nhở bằng văn bản gửi đến học viên hoặc phụ huynh; hoặc thông báo buộc thôi học. Quyết định cuối cùng thuộc về Ban Giám Đốc của Trung tâm.


2. Quy định lớp học tiêu chuẩn, lớp học thông thường có sỉ số lớn:

 • Nếu học viên phải vắng mặt buổi học vì lý do cá nhân, học viên liên lạc Văn phòng Trung tâm để thông báo trước qua một trong các các kênh:
 • Học viên đăng kí buổi học bù theo hướng dẫn của Trung tâm.
 • Các buổi học viên nghỉ học có phép sẽ được sắp xếp học bù vào khóa sau hoặc khoá song song nếu có lịch phù hợp nhưng không quá 04 (bốn) buổi học cho mỗi khoá học mà học viên đang tham gia.
 • Các buổi học viên nghỉ học không phép thì học viên sẽ không được sắp lịch học bù.
 • Trung tâm sẽ sắp xếp lịch học bù cho học viên nhưng không quá 02 (hai) lần đối với mỗi buổi nghỉ học có phép của học viên. Nếu cả hai lần xếp lịch học bù đó mà học viên không tham gia được thì buổi học bù đó sẽ bị huỷ mà Trung tâm không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.


3. Quy định với lớp Tutor (1-1) hoặc nhóm nhỏ:

 • Đối với lớp học Tutor 1-1 khi học viên nghỉ học, học viên cần thông báo trước ít nhất 24 (hai mươi bốn) tiếng với Văn phòng Trung tâm qua một trong các các kênh:
 • Đối với lớp học Tutor 1-1 khi học viên nghỉ học không thông báo trước hoặc thông báo chậm hơn 24 (hai mươi bốn) tiếng với Văn phòng Trung tâm, buổi học đó sẽ bị huỷ và học viên chịu mất học phí với buổi học đó.
 • Đối với nhóm nhỏ, nếu một trong các học viên nghỉ học đột xuất và không thoả thuận được lịch học thay thế với các thành viên khác trong nhóm thì học viên đó vẫn chịu học phí cho buổi vắng mặt đó. Sau khi đồng thuận về lịch học thay thế, các thành viên phải thông báo trước ít nhất 24 (hai mươi bốn) tiếng với Văn phòng Trung tâm.
 • Trong mọi trường hợp, yêu cầu buổi học bù cho buổi vắng mặt hoặc thay đổi lịch học tạm thời, Trung tâm sẽ trao đổi và sắp xếp với giáo viên đang giảng dạy hoặc giáo viên khác tạm thời thay thế.
 • Trong mọi trường hợp, tổng thời lượng mà học viên có thể thay đổi/học bù không  vượt quá 30% tổng thời lượng khoá học đã thoả thuận ban đầu giữa Trung tâm và học viên.


Khi chính thức đăng kí khoá học, lộ trình học tập tại Trung tâm, Trung tâm mặc định học viên và phụ huynh đã tìm hiểu, cân nhắc đầy đủ và đồng ý tuân thủ quy chế nêu trên