1
Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập thông tin
IELTS KEY sẽ liên hệ bạn để tư vấn khóa học

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập điện thoại
Vui lòng nhập email Vui lòng nhập email
Vui lòng nhập điểm IELTS mong muốn
Vui lòng nhập lời nhắn
 

Quy chế học phí

1. Yêu cầu việc đóng học phí:

 • Học viên cần hoàn tất việc đóng học phí trước ngày khai giảng chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc. Sau thời hạn trên, các gói ưu đãi (nếu có) sẽ không được áp dụng trong trường hợp Học viên đóng học phí muộn.
 • Học viên có thể lựa chọn các phương thức đóng học phí:
  • đóng học phí trực tiếp tại văn phòng Trung tâm; hoặc
  • chuyển khoản vào tài khoản theo chỉ định của Trung tâm; hoặc
  • thu học phí tận nơi theo yêu cầu của Học viên.
 • Học viên có trách nhiệm lưu giữ Biên lai học phí, Biên lai đặt cọc học phí (gọi chung là “Biên lai”) để Trung tâm thực hiện công tác điểm danh vào lớp học và các công tác học vụ khác về sau.
   

2. Chính sách bảo lưu khoá học và chuyển nhượng học phí:

 • Học viên có yêu cầu bảo lưu khóa học hoặc chuyển nhượng học phí cần liên hệ trực tiếp đến Văn phòng Trung tâm để điền phiếu yêu cầu chính thức (theo mẫu của Trung tâm).
 • Các điều kiện áp dụng:
  • Trung tâm chỉ giải quyết các yêu cầu của học viên với lý do chính đáng, bất khả kháng (đi công tác xa, sức khoẻ không đảm bảo…).
  • Tại thời điểm yêu cầu, khoá học của học viên chưa kéo dài hơn 50% tổng số buổi/thời gian khoá học.
  • Học viên chỉ được bảo lưu khoá học 01 (một) lần trong toàn bộ thời gian khoá học.
  • Thời hạn bảo lưu khoá học tối đa 03 (ba) tháng kể từ ngày Trung tâm nhận yêu cầu bảo lưu.
  • Trong mọi trường hợp, tổng thời hạn học viên được bảo lưu khoá học và/hoặc chuyển nhượng học phí tối đa là 06 (sáu) tháng kể từ ngày Trung tâm nhận yêu cầu chính thức lần đầu tiên đối với học viên đó. 
  • Trong trường hợp học viên muốn chuyển nhượng học phí, học viên tự thu xếp tìm học viên mới đồng ý nhận chuyển nhượng học phí và thông báo về văn phòng Trung tâm để Trung tâm tiến hành các thủ tục tiếp theo.
  • Học viên nhận học phí chuyển nhượng sẽ không được hưởng các chính sách ưu đãi của Trung tâm tại thời điểm chuyển nhượng học phí.
  • Phí xử lí Trung tâm áp dụng với yêu cầu đầu tiên phát sinh là 500.000đ/học viên.
    

3. Chính sách thay đổi khóa học:

 • Học viên được thay đổi khóa học trong trường hợp sau:
  • Khóa học không phù hợp với trình độ học viên;
  • Học viên có nhu cầu khóa học khác sau khi đã đồng ý lộ trình khoá học được Trung tâm tư vấn trước đó.
 • Điều kiện áp dụng:
  • Đối với từng khoá học, học viên được thay đổi khoá học một lần duy nhất.
  • Với khoá học không phù hợp trình độ, chỉ áp dụng trong 02 buổi học đầu tiên của khoá học.
  • Với trường hợp phát sinh nhu cầu khoá học khác, chỉ áp dụng nếu thời gian khoá học mà học viên đang học chưa hơn 50% buổi/thời gian khoá học.
  • Học viên muốn thay đổi khóa học cần liên hệ với Văn phòng Trung tâm để điền phiếu yêu cầu (theo mẫu của Trung tâm).
  • Văn phòng Trung tâm sau khi tiếp nhận yêu cầu của học viên sẽ tiến hành sắp xếp cho học viên vào khoá học mới song song đang có hoặc học viên sẽ chờ khoá học mới khai giảng trong thời gian tiếp theo.
  • Thời khoá biểu của khoá học mới tuỳ thuộc vào lịch khai giảng của Trung tâm.
  • Học phí chênh lệch phát sinh:
   • Trường hợp học phí khoá học mới cao hơn khoá học cũ, học viên có trách nhiệm thanh toán bù thêm phần học phí chênh lệch cho Trung tâm.
   • Trường hợp học phí khoá học mới thấp hơn khoá học cũ, học viên đồng ý chuyển phần học phí chênh lệch sang các khoá học tiếp theo của học viên tại Trung tâm. 
     

4. Chính sách về bảo lưu khoản đặt cọc học phí:

 • Học viên được quyền bảo lưu khoản đặt cọc học phí của khóa học khai giảng trong tương lai trong thời gian tối đa 02 (hai) tháng kể từ ngày đặt cọc.
 • Trung tâm không thực hiện chính sách hoàn cọc học phí cho học viên trong bất kỳ trường hợp nào mà học viên không tiếp tục hoàn tất thủ tục đăng ký khóa học tại Trung tâm.
   

5. Chính sách hoàn học phí:

 • Trung tâm không thực hiện chính sách hoàn học phí cho học viên đăng kí thành công khóa học tại Trung tâm.
 • Trong một số trường hợp cụ thể khi thời khóa biểu khóa học của Trung tâm thay đổi do các yếu tố bất khả kháng làm ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của học viên, Trung tâm và học viên sẽ thương thảo phương án liên quan đến phần học phí của thời lượng khóa học chưa sử dung nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của Học viên.
   

Khi chính thức đăng kí khoá học, lộ trình học tập tại Trung tâm, Trung tâm mặc định học viên và phụ huynh đã tìm hiểu, cân nhắc đầy đủ và đồng ý tuân thủ quy chế nêu trên.