1
Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập thông tin
IELTS KEY sẽ liên hệ bạn để tư vấn khóa học

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập điện thoại
Vui lòng nhập email Vui lòng nhập email
Vui lòng nhập điểm IELTS mong muốn
Vui lòng nhập lời nhắn
 
NGUYỄN THỊ MINH KHUÊ

Bạn Minh Khuê - học sinh lớp 12 trường Nguyễn Khuyến đã xuất sắc đạt IELTS 7.5 (L 9.0, R 8.0, S 7.0, W 6.0) trong kỳ thi 11/11/2017  sau 2 khoá học IELTS A-Z & IELTS ADVANCED - tổng cộng 4.5 tháng tại IK