1
Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập thông tin
IELTS KEY sẽ liên hệ bạn để tư vấn khóa học

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập điện thoại
Vui lòng nhập email Vui lòng nhập email
Vui lòng nhập điểm IELTS mong muốn
Vui lòng nhập lời nhắn
 
NGUYỄN THỊ KIM OANH

Sau lần thi IELTS ở Sydney Úc với điểm thành phần Speaking & Writing chưa đạt yêu cầu đầu vào chương trình học sau đại học, Oanh đã tham gia chương trình học CẤP TỐC 1 kèm 1  trong vòng 2 tuần tại IELTS KEY.

Với sự hướng dẫn của 2 chuyên gia IELTS - thầy Thành (dạy Writing ) và thầy Mark (dạy Speaking), Oanh đã đạt 6.5 overall trong đợt thi ngày 7/6/2018 vừa qua.