1
Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập thông tin
IELTS KEY sẽ liên hệ bạn để tư vấn khóa học

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập điện thoại
Vui lòng nhập email Vui lòng nhập email
Vui lòng nhập điểm IELTS mong muốn
Vui lòng nhập lời nhắn
 

Lịch thi IELTS

Lịch Thi IELTS năm 2021 tại TP.HCM

(*) Academic and General Training

Test dateIDPBritish Council
January09*, 16, 21, 23*09*, 16, 21, 23*
February06*, 20, 25*, 2706*, 20, 25*, 27
March04*, 13, 20, 27*04*, 13, 20, 27*
April10, 17*, 24*, 2910, 17*, 24*, 29
May08, 20*, 22, 29*08, 20*, 22, 29*
June05, 12*, 17, 19*05, 12*, 17, 19*
July01, 10*, 17, 24*01, 10*, 17, 24*
August07, 12*, 21*, 2807, 12*, 21*, 28
September04*, 11, 16, 25*04*, 11, 16, 25*
October09, 14, 23*, 30*09, 14, 23*, 30*
November06, 11*, 20*, 2706, 11*, 20*, 27
December02, 04*, 11, 18*02, 04*, 11, 18*