1
Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập thông tin
IELTS KEY sẽ liên hệ bạn để tư vấn khóa học

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập điện thoại
Vui lòng nhập email Vui lòng nhập email
Vui lòng nhập điểm IELTS mong muốn
Vui lòng nhập lời nhắn
 

Lịch khai giảng

LớpNgàyThời gian họcKhai giảngHọc phí

GRAMMAR VOCABULARY (40 giờ)

Thứ 3, Thứ 6

6:30 -9:00pm
 

15/114,100,000

SPEAKING + LISTENING (25 giờ)

Thứ 2, Thứ 4

6:30-8:30pm

18/115,200,000

IELTS FOUNDATION (8 tuần)

Thứ 2, Thứ 4

6:00 - 9:00pm
 

06/116,000,000

PRE IELTS (54 giờ)

Thứ 3, Thứ 5

6:00-9:00pm

14/117,900,000

IELTS KEY 1 (54 giờ)

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

6:30-9:00pm

26/1010,400,000

IELTS KEY 2 (54 giờ)

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Thứ 3: 6:30-9:00pm

Thứ 5: 6:30-8:30pm

Thứ 7: 2:00-4:30pm

16/1110,400,000

IELTS INTENSIVE 5.5 (79 giờ)

từ Thứ 2 đến Thứ 6

9:00-11:30am

2:00-5:00pm

15/1110,400,000

HỌC KÈM 1-1

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ
Class

GRAMMAR VOCABULARY (40 giờ)

Ngày
Thứ 3, Thứ 6
Thời gian học

6:30 -9:00pm
 

Khai giảng
15/11
Học phí
4,100,000

SPEAKING + LISTENING (25 giờ)

Ngày
Thứ 2, Thứ 4
Thời gian học

6:30-8:30pm

Khai giảng
18/11
Học phí
5,200,000

IELTS FOUNDATION (8 tuần)

Ngày
Thứ 2, Thứ 4
Thời gian học

6:00 - 9:00pm
 

Khai giảng
06/11
Học phí
6,000,000

PRE IELTS (54 giờ)

Ngày
Thứ 3, Thứ 5
Thời gian học

6:00-9:00pm

Khai giảng
14/11
Học phí
7,900,000

IELTS KEY 1 (54 giờ)

Ngày
Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
Thời gian học

6:30-9:00pm

Khai giảng
26/10
Học phí
10,400,000

IELTS KEY 2 (54 giờ)

Ngày
Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
Thời gian học

Thứ 3: 6:30-9:00pm

Thứ 5: 6:30-8:30pm

Thứ 7: 2:00-4:30pm

Khai giảng
16/11
Học phí
10,400,000

IELTS INTENSIVE 5.5 (79 giờ)

Ngày
từ Thứ 2 đến Thứ 6
Thời gian học

9:00-11:30am

2:00-5:00pm

Khai giảng
15/11
Học phí
10,400,000

HỌC KÈM 1-1

Ngày
Liên hệ
Thời gian học

Liên hệ

Khai giảng
Liên hệ
Học phí