1
Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập thông tin
IELTS KEY sẽ liên hệ bạn để tư vấn khóa học

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập điện thoại
Vui lòng nhập email Vui lòng nhập email
Vui lòng nhập điểm IELTS mong muốn
Vui lòng nhập lời nhắn
 
LÊ NGUYỄN ĐỨC THỊNH

Bạn Thịnh , học viên lớp IELTS A-Z cấp tốc 2.5 tháng đã đạt điểm 6.5 (6.5-7.0-6.0-6.5) kỳ thi 20/7/2017 . Hiện bạn đang du học tại Mỹ smiley