1
Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập thông tin
IELTS KEY sẽ liên hệ bạn để tư vấn khóa học

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập điện thoại
Vui lòng nhập email Vui lòng nhập email
Vui lòng nhập điểm IELTS mong muốn
Vui lòng nhập lời nhắn
 

READY FOR IELTS

Khoá học lấy lại căn bản tiếng Anh giúp học viên: 

  • Học và thực hành tất cả các điểm ngữ pháp có tính ứng dụng cao trong Nói và Viết.
  • Học và củng cố vốn từ vựng theo chủ đề căn bản.
  • Giáo viên người Việt  IELTS 8.0, Master of TESOL
  • Lớp sĩ số thấp, đảm bảo chất lượng dạy và học.
     

Thời lượng: 30 giờ
Thời gian học: 2 buổi / tuần

Tất cả các học viên trước khi đăng ký các khóa học tại IELTS KEY cần tham gia bài kiểm tra đầu vào 4 kỹ năng. Sau bài thi kiểm tra trình độ, học viên sẽ nhận phản hồi chi tiết về năng lực tiếng Anh của mình. Dựa trên kết quả bài kiểm tra, Trung tâm sẽ tư vấn về cấp độ lớp phù hợp nhất cho học viên. 

Outline chi tiết của khoá học:
READY FOR IELTS COURSE OUTLINE