1
Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký tư vấn

Vui lòng nhập thông tin
IELTS KEY sẽ liên hệ bạn để tư vấn khóa học

Vui lòng nhập tên
Vui lòng nhập điện thoại
Vui lòng nhập email Vui lòng nhập email
Vui lòng nhập điểm IELTS mong muốn
Vui lòng nhập lời nhắn
 
ĐÀO MINH QUÂN

Bạn Quân đã xuất sắc đạt số điểm 7.5 (8.5,8.0,6.0,6.5) sau khoá học IELTS cấp tốc 2.5 tháng và PRONUNCIATION BOOST smiley